การดูแลระบบย่อยอาหาร ให้ดีนั้นจะมีผลดีกับร่างกายอย่างมาก

การดูแลระบบย่อยอาหาร ให้ดีนั้นจะมีผลดีกับร่างกายอย่างมาก

ระบบย่อยอาหาร มีหน้าที่เปลี่ยนอาหารที่บริโภคเข้าไปให้กลายเป็นพลังงาน เพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ รวมทั้งขับกากอาหารหรือของเสียออกนอกร่างกายผ่านทางทวารหนัก โดยอวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วยปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหารถือเป็นอีกระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เพราะเป็นระบบที่จะนำสารอาหารจากอาหารที่เรารับประทานเข้า ไปเลี้ยงยังอวัยวะต่างๆในร่างกายให้แข็งแรง หากระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติแล้วจะส่งผลโดยรวมต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย และยังผลโดยตรงต่อระบบขับถ่ายอีกด้วย ดังนั้น การดูแลระบบย่อยอาหาร ให้ทำงานได้เป็นปกติ นั้นไม่ใช้เรื่องยาก แค่คุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสม

อวัยวะอะไรบ้างที่อยู่ในระบบย่อยอาหาร?

โดยทั่วไปทางเดินอาหารของมนุษย์จะมีความยาวประมาณ 7 เมตรครึ่ง หรือ 25 ฟุต ประกอบด้วยอวัยวะมากมายที่ทำงานกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีอวัยวะดังนี้

1-ปาก

ปากคือด่านแรกของระบบย่อยอาหาร เพราะเมื่อเราหยิบอาหารเข้าปาก อวัยวะภายในช่องปาก ก็จะเริ่มช่วยกันย่อยอาหารทันที

2-คอหอย 

เป็นท่ออยู่หลังหลอดลม และปาก ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหาร จากปากไปยังหลอดอาหาร ตรงส่วนนี้จะไม่มีการย่อยใดๆ เกิดขึ้น

3-หลอดอาหาร

เป็นกล้ามเนื้อเรียบอยู่ต่อจากคอหอย มีความยาวประมาณ 23-25 เซนติเมตร ทำหน้าที่คอยรับอาหารจากคอหอย และส่งต่อไปยังกระเพาะอาหาร

4-กระเพาะอาหาร

 มีลักษณะเป็นถุงใหญ่ มีขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่หากทานอาหารเข้าไปจะสามารถขยายตัวได้ถึง 10-40 เท่า โดยภายในกระเพาะอาหาร จะมีลักษณะเป็นลูกคลื่น และใช้วิธีบีบตัวเพื่อทำให้อาหารคลุกเคล้ากับน้ำย่อย ที่ผลิตออกมาช่วยย่อยอาหาร ก่อนจะส่งผ่านอาหารต่อไปยังลำไส้เล็ก

5-ลำไส้เล็ก

ลำไส้เล็กเป็นอวัยวะสำคัญของระบบย่อยอาหาร เพราะอาหารส่วนใหญ่จะถูกย่อย และดูดซึมในลำไส้เล็ก ดังนั้น ผนังของลำไส้จึงมีลักษณะขรุขระเป็นปุ่มๆ ไม่เรียบ เรียกว่า “วิลลัส” (Villus) มีลักษณะคล้ายนิ้วมือ ที่ยื่นออกมาจากผนังลำไส้เล็ก หรือเรียกว่า “ปุ่มซึม” มีประมาณ 5 ล้านอัน ทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมอาหาร ภายในปุ่มมีเส้นเลือดฝอยมากมาย เพื่อรับอาหารที่ถูกย่อยแล้วดูดซึมเข้ามา

6-ลำไส้ใหญ่

เป็นหนึ่งในอวัยวะของระบบย่อยอาหาร แต่ไม่ได้มีหน้าที่ย่อยอาหาร เพราะลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่เก็บกากอาหาร ดูดซึมน้ำให้ออกจากกากอาหาร เหลือของเหลวไว้ประมาณ 150 มิลลิลิตร ส่วนที่เหลือจะถ่ายออกไปเป็นอุจจาระ โดยกากอาหารจะอยู่ในลำไส้ใหญ่นาน 12-24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ลำไส้ใหญ่ยังมีหน้าที่ดูดน้ำตาลกลูโคส ที่ยังเหลืออยู่ในกากอาหาร ให้ดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือด

7-ลำไส้ตรง

เป็นส่วนปลายของลำไส้ใหญ่ มีลักษณะเป็นท่อตรง ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร โดยมีกล้ามเนื้อหูรูด 2 อัน ควบคุมการเปิดปิดของทวารหนัก ทำหน้าที่เก็บกากอาหาร บริเวณนี้จะอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ และเซลลูโลส

8-ทวารหนัก

อวัยวะส่วนสุดท้ายของลำไส้ใหญ่ เป็นช่องแคบ ๆ ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร ทำหน้าที่ขับถ่ายอุจจาระ ภายในประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหูรูด 2 แห่ง คือ หูรูดภายใน (Internal Sphincter) และหูรูดภายนอก (External Sphincter) ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อลาย ทำหน้าที่ปิดกักกากอาหารไว้ เมื่อต้องการขับถ่ายกากอาหารหูรูดเหล่านี้ก็จะหย่อนยอมให้กากอาหารผ่านออกไปได้

นอกจากออวัยวะดังกล่าวแล้ว ตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อน ก็ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารด้วย

เราจะเห็นได้ว่าในระบบย่อยอาหารของคนเรานั้น เกียวข้องกับอวัยวะหลากหลายส่วน ซึงการมองข้าม และขาดการดูแลระบบย่อยอาหาร จะกระทบ กับร่างกายของเราได้อย่างมาก

การดูแลระบบย่อยอาหาร ที่ดีควรทำอย่างไร ?

รับประทานอาหารให้เป็นเวลา

การรับประทานอาหารให้เป็นเวลาทั้งสามมื้อ จะช่วยรักษาระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้เป็นปกติ หากเรารับประธานอาหารไม่เป็นเวลาจนน้ำย่อยหลั่งออกมา แต่ไม่มีอาหารอยู่ในกระเพราะ น้ำย่อยที่หลั่งออกมา จะย่อยกระเพราะอาหารแทนอาหาร อาจทำให้เกิดแผลในกระเพราะอาหาร หรืออาจทำให้เกิดโรคกระเพราะ ตามมาในอนาคต และนอกจากนี้การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา จะทำให้ระบบย่อยอาหารไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากน้ำย่อยไม่ได้หลั่งออกมา ในเวลาที่มีอาหารอยู่ อาจทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย หรือกรดไหลย้อนตามมา

รับประทานอาหารให้หลากหลาย

การรับประทานอาหารให้หลากหลาย จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น เพราะอวัยวะต่างๆ ในระบบย่อยอาหาร มีหน้าที่ในการย่อยอาหารแต่ละประเภท ที่แต่ต่างกันไปเช่น กระเพราะอาหารจะทำการย่อยโปรตีน ส่วนลำไส้เล็กจะทำการย่อยน้ำตาล เป็นต้น ดังนั้นการรับประทานอาหารที่หลากหลาย จะช่วยให้อวัยวะต่างๆ ได้ทำหน้าที่ของตัวเอง ซึ่งจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างเป็นปกติ

รับประทานอาหารที่สะอาด และย่อยง่าย

การรับประทานอาหารที่สะอาด และถูกหลักอนามัย จะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ในระบบย่อยอาหารไม่ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอาการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นโรคร้ายแรงอีกหนึ่งโรค การรับประทานอาหารควรเลือกที่ปราศจากสารเคมีตกค้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร การรับประทานอาหารควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ความสะอาดของภาชนะ บรรจุภัณฑ์ หรือแม้แต่ร่างกายของเรา ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการป้องกันโรค ที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือได้รับสารพิษจากระบบทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดี อีกอย่างหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยง คือการรับประทานอาหารรสจัด จะส่งผลเสียโดยตรงอาจทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารได้เช่นกัน

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

การออกกำลังกาย และการพักผ่อนอย่างเหมาะสม และเพียงพอจะช่วยให้ระบบทุกส่วนของร่างกายทำงานเป็นปกติ ดังนั้นนอกจากการรับประทานอาหารแล้ว สองสิ่งนี้ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลระบบย่อยอาหารไม่แพ้กัน

ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด 

พราะถ้าเครียดจะทำให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกติ เกิดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร ลำไส้หดตัวมากกว่าปกติ

จากทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าระบบย่อยอาหารนั้นมีความสำคัญ กับร่างกายนี้เป็นอย่างมากมาย ใครที่ต้องการร่างกายที่ดี และสุขภาพที่ก็ไม่อาจจะละเลยการดูแลระบบย่อยอาหารของเราได้


พบกับสาระ ความรู้ ข่าวสาร และสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ไปกับเราที่ www.mustknowledge.com